Vnitřní a veřejné IP adresy

Z Wiki UnArt Slavičín
Přejít na: navigace, hledání

V naší síti se vyskytují 2 typy IP adres:


  • vnitřní IP adresy – tj. ty, které z vnějšího internetu dosažitelné nejsou. V naší síti používáme následující rozsahy:
    • 10.143.0.0-10.143.255.255 (maska /16)

Veřejné IP adresy jsou přiděleny všem přístupovým bodům a důležitým serverům. Uživatelům jsou přidělovány vnitřní IP adresy.

  • Veřejné IP adresy je možné uživateli přidělit na základě jeho žádosti, ale pouze v případě, že je tato žádost dobře odůvodněná, uživatel si je vědom všech rizik, spojených s veřejnou IP adresou a prokáže, že je schopen tato rizika eliminovat. Jedná se především o toto:
    • veřejná IP adresa bývá bez vědomí uživatele zneužívána i legitimními programy – typickým příkladem je oblíbený Skype, který přes počítače s veřejnými IP přenáší hovory uživatelů, kteří veřejné IP adresy nemají.
    • veřejná IP adresa otevírá možnost přístupu k počítači miliardám počítačů z celého internetu. Pokud není počítač s veřejnou IP adresou chráněn dobrým firewallem, je okamžitě vystaven útokům milionů zavirovaných počítačů, tisíců hackerů a jejich „robotů“ – tj. programů, napsaných hackery, které na internetu vyhledávají a napadají zranitelné počítače. Přičemž zranitelný je každý počítač, ale díky velkému rozšíření OS Windows je právě tento OS nejčastějším cílem.
    • počítač s veřejnou IP adresou je pro hackery velmi lákavým cílem, protože jeho prostřednictvím mohou komunikovat s počítači, které veřejnou IP adresu nemají.

Nejčastější motivací uživatelů, uváděnou v žádostech o přidělení veřejné IP adresy, je možnost přístupu k jejich počítači i z vnějšího internetu za účelem správy počítače popř. stahování dat z něj. Právě pro tyto účely ale veřejná IP adresa není potřeba – mnohem bezpečnější možností je využití VPN připojení, viz:

Pro hraní počítačových her, které vyžadují, aby byl váš počítač viditelný i od ostatních hráčů (kteří nejsou v síti O.s. UnArt), můžete použít veřejné VPN LogMeIn (Hamachi).

Pokud chcete provozovat svůj vlastní server (webový, herní, ...), můžeme vám vytvořit virtuální stroj s veřejnou IP adresou a OS Linux na jednom z našich fyzických strojů.