Připojení k VPN pomocí OpenVPN

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nastavení serveru

Nainstalujeme:

apt-get install openvpn

Chystání generování klíčů:

cd /etc/openvpn
cp -r /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa .
cd easy-rsa/2.0

V souboru vars nastavte vaše proměnné a poté (pozor - druhý příkaz všechny již vygenerované certifikáty smaže):

. ./vars
./clean-all

Vygenerujte certifikát pro CA:

./build-ca

Vygenerujte certifikát a klíč pro server:

./build-key-server server

Vygenerujte certifikát a klíč pro každého klienta:

./build-key jmeno_klienta

Vygenerujte Diffie Hellman parametrů:

./build-dh

Nyní máte ve složce keys uloženy certifikáty a klíče. Certifikát CA a certifikát a klíč serveru nakopírujte do složky /etc/openvpn/crts/vpn/:

cp keys/ca.crt /etc/openvpn/crts/vpn/
cp keys/server.crt /etc/openvpn/crts/vpn/
cp keys/server.key /etc/openvpn/crts/vpn/

Konfigurační sobor /etc/opevpn/vpn.conf:

# Verejna adresa pro pripojeni klientu
local 5.104.16.247

server 10.143.135.64 255.255.255.192

# server
mode server

# tls jako server
tls-server

# port, 1194 = default
port 443

# protokol, tcp/udp
proto tcp-server

# nastavi zarizeni
dev tun_vpn

# soucasne prihlaseni vice klientu
duplicate-cn

# limit poctu soucasne pripojených klentu
max-clients 100

# umožní klientům, aby na sebe "videli" a mohli spolu komunikovat
client-to-client

#username-as-common-name
#client-config-dir ccd
#fast-io
#float

# certifikat certifikacni autority
ca /etc/openvpn/crts/vpn/ca.crt

# certifikat serveru
cert /etc/openvpn/crts/vpn/server.crt

# klic serveru
key /etc/openvpn/crts/vpn/server.key

# parametry pro Diffie-Hellman protokol
dh /etc/openvpn/crts/vpn/dh1024.pem

# logy serveru
log-append /etc/openvpn/logs/vpn/openvpn.log

# status serveru
status /var/run/vpn.status 10

# uzivatel pod kterym bezi server
user nobody

# skupina pod kterou bezi server
group nogroup

# udrzuje spojeni nazivu, 10 (ping) a 120 (ping-restart)
keepalive 10 120

# komprese prenasenych dat
comp-lzo

# ukecanost serveru
verb 3

push "route 10.143.0.0 255.255.0.0"

Nastavení klienta

Fedora 16

V Network Manageru přidáme nové VPN připojení a vybereme OpenVPN.

Uživatelský certifikát a soukromý klíč je pro každého uživatele jiný (viz výše). Certifikát CA je pro všechny stejný.

Openvpn-fedora-1.png

Ještě je nutné nastavit pár věcí v Pokročilé:

Openvpn-fedora-2.png


Více na:

http://www.linuxexpres.cz/praxe/sprava-linuxoveho-serveru-openvpn-server

http://www.linuxexpres.cz/praxe/sprava-linuxoveho-serveru-openvpn-server-pokracovani