Hlavní strana

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vítáme vás na Wiki UnArt Slavičín.

Tato wiki slouží pro vnitřní potřebu občanského sdružení UnArt Slavičín. Občanské sdružení UnArt Slavičín je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů:

  • rozvoj amatérské a místní kultury
  • podpora kultury a umění ve všech jeho sférách
  • budování a upevňování kulturních komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora jejich vzájemného poznávání a spolupráce
  • propagace amatérské kultury, umění a sportu a dalších zájmových aktivit, potřebných pro zdraví jedince i společnosti
  • zvyšování povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací mezi umělci
  • vzdělávání veřejnosti v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli sdružení.


Pro svou činnost zajišťuje provoz vlastní počitačové sítě Slfree.net.


Obsah

Legislativa a Dokumenty

Dokumety jako stanovy nebo směrnice důležité pro správný běh sdružení.

Jak se připojit do naší sitě

Co je třeba abyste se stali členem.

Návody

Návody na nastavení mnoha programů, které využíváme.

Projekty v Slfree.net

Projekty a služby běžící v naší do kterých se může každý z členů aktivně zapojit.

Nastavení připojení

Důležité návody pro správnou funkci vašeho připojení.

Služby a aplikace na síti

Služby a aplikace na síti

Problémy

Problémy

Co to vlastně znamená

Co to vlastně znamená

Privátní prostor

Interní sekce pro potřeby radních a vedení o.s. UnArt Slavičín


Všechny články na wiki.slavicin.unart.cz