Připojení k VPN pomocí PPTP

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Microsoft Windows

Microsoft Windows 7

Krok 1

V pravém dolním rohu klikneme na ikonku sítě:

VPN pomoci PPTP, krok 1.png

Krok 2

Zobrazí se dialog, klikneme na Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení:

VPN pomoci PPTP, krok 2.png

Krok 3

Otevře se nám nové okno Centrum síťových připojení a sdílení, klikneme na Nastavit nové připojení nebo síť:

VPN pomoci PPTP, krok 3.png

Krok 4

Otevře se nové okno Nastavit nové připojení nebo síť, vybereme možnost Připojit k firemní síti a klikneme na Další:

VPN pomoci PPTP, krok 4.png

Krok 5

Vybereme možnost Použít moje připojení k Internetu (VPN)

VPN pomoci PPTP, krok 5.png

Krok 6

Do pole Internetová adresa vyplníme vpn.slavicin.unart.cz, do pole Název cíle můžeme zase napsat Připojení k síti VPN UnArt Slavičín a klikneme na Další:

VPN pomoci PPTP, krok 6.png

Krok 7

Do pole Uživatelské jméno vyplníme náš login do FreenetISu, do pole Heslo zase naše aplikační heslo do FreenetISu, heslo dáme zapamatovat zaškrtnutím políčka Zapamatovat toto heslo a klikneme na Připojit:

VPN pomoci PPTP, krok 7.png


Krok 8

Poté počkáme...

VPN pomoci PPTP, krok 8.png

Krok 9

... dokud se nepřipojíme:

VPN pomoci PPTP, krok 9.png

Krok 10

Nyní seznamu aktivních sítí v okně Centrum síťových připojení a sdílení přibylo naše nové připojení:

VPN pomoci PPTP, krok 10.png

Krok 11 (odpojení)

Pokud se budeme chtít od sítě VPN odpojit, klikneme na připojení seznamu aktivních sítí v okně Centrum síťových připojení a sdílení. Otevře se dialogové okno, ve kterém klikneme na Odpojit, čímž se od VPN sítě odpojíme:

VPN pomoci PPTP, krok 11.png

Linux

Ubuntu 14.04

Krok 1

V horním panelu klikneme na ikonu sítě a poté na Upravit přípojení:

PPTP Ubuntu 14.04 1.png

Krok 2

V okně Připojení k síti klikneme na tlačítko Přidat:

PPTP Ubuntu 14.04 2.png

Krok 3

Jako typ připojení vybereme Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) a klikneme na Vytvořit:

PPTP Ubuntu 14.04 3.png

Krok 4

Jako Název připojení zadáme např. UnArt Slaviřín o.s., do políčka Brána je třeba zadat vpn.slavicin.unart.cz, dále je nutné vyplnit Uživatelské jméno a Heslo (náš login do FreenetISu a naše aplikační heslo do FreenetISu). Poté klikneme na Pokročilé:

PPTP Ubuntu 14.04 4.png

Krok 5

V Rozšířených volbách PPTP je zaškrtneme Použít Point-to-Point šifrování (MPPE) a jako Bezpečnost zvolíme 128 bitů (nejbezpečnější). Zaškrtneme Povolit stavové šifrování, Povolit komprimaci BSD dat, Povolit komprimaci dat Deflate a i Použít kompresi TCP záhlaví, nakonec klikneme na Budiž, u předchozího okna zase na Uložit:

PPTP Ubuntu 14.04 5.png

Krok 6

K VPN síti se přihlásíme kliknutím na ikonku sítě v panelu a vybráním naší sítě UnArt Slavičín o.s pod Připojení k sítí VPN:

PPTP Ubuntu 14.04 6.png

Krok 7 (odpojení)

Obdobným způsobem se od naší sítě i odpojíme (kliknutím na Odpojit VPN pod Připojení k sítí VPN):

PPTP Ubuntu 14.04 7.png

Android

Android 4+

Krok 1

Nejdříve je nutné se dostat do Nastavení, jedna z možností je přetažením stavového panelu dolů zobrazit upozorňovací stavový řádek a kliknutím na ozubené kolečko:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 1.png

Krok 2

K nastavení VPN se dostaneme kliknutím na Další...:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 2.png

Krok 3

.. a kliknutím na Nastavení sítě VPN:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 3.png

Krok 4

Nyní je třeba přidat nový profil kliknutím na Přidat profil VPN:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 4.png

Krok 5

Do pole Název sítě VPN můžeme napsat VPN UnArt Slavičín, do pole Adresa serveru vyplníme vpn.slavicin.unart.cz a klikneme na Další:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 5.png

Krok 6

V seznamu profilů pak klikneme na náš profil VPN UnArt Slavičín:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 6.png

Krok 7

Do pole Uživatelské jméno vyplníme náš login do FreenetISu, do pole Heslo zase naše aplikační heslo do FreenetISu, heslo dáme zapamatovat zaškrtnutím políčka Uložit údaje o účtu a klikneme na Připojit:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 7.png

Krok 8

Po připojení by se u našeho profilu měl zobrazit text Připojeno a ve stavovém panelu by se měla zobrazit ikonka klíče:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 8.png

Krok 9

Kliknutím na náš profil můžete zobrazit informace o připojení, případně se od VPN odpojit kliknutím na Odpojit:

Android, VPN pomoci PPTP, krok 9.png