Směrnice pro správce

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Proč tato směrnice vznikla

Jak už bylo předesláno při tvorbě Směrnice pro techniky: "Směrnice pro Správce vznikne, až se nahromadí dostatečný počet průšvihů i v této oblasti." (tj. v oblasti správy sítě). Průšvihy už se pěkně nahromadily, takže pojďme na to - tady je návrh Směrnice pro správce sítě:

Definice správce sítě

 • Správce sítě je osoba, která má právo upravovat parametry aktivních prvků sítě

Technická vyspělost správců a techniků

 • Abychom členům, kteří potřebují vyřešit určitý problém, dokázali jednoduše přiblížit technickou vyspělost jednotlivých správců a techniků, označujeme techniky i správce systémem barev ("barevných pásů"), používáný v karate[1]: čím tmavější barvu má pás určitého správce, tím vyšší technickou vyspělost má jeho držitel
 • Správci a Technici získávají barevné pásy na základě počtu prodělaných školení, výsledků předchozí práce se sítí i výsledků v teoretických a praktických zkouškách, organizovaných sdružením
 • Správci a Technici sítě našeho sdružení musí neustále zvyšovat svoji technickou vyspělost sebevzděláváním a účastí na školeních, pořádaných sdružením.
Kyu / Dan pás min. počet hodin prodělaných školení minimální dovednosti Přístupová práva
10th Kyu Bílý pás 0 nic novic (nemá práva na nic)
9th Kyu Bílý pás se žlutým koncem 6 nastavení krabičky pochvala, že přišel aj na další školení
8th Kyu Žlutý pás 12 Práce s Freenetisem, znalost stanov, směrnic, pravidel provozu sítě, přihlášek, odhlášek, ...

technik - přidávání uživatelů na APčko přes Freenetis,

read-only přístup k APčkům a routerům

7th Kyu (ho) Žlutý pás s oranžovým koncem 24 Mikrotik - základy práce

pochvala, že ho to asi fakt baví a že z něho možná aj něco bude

7th Kyu oranžový pás 36 princip DHCP, princip automatické detekce a přesměrování nových zařízení, pokročilá práce s Freenetis-em, pokročilá práce s Mikrotikem

registrace nových zařízení, odstranění přesměrování neevidovaných IP přes Freenetis

6th Kyu zelený pás 72 princip přiřazování plateb ve Freenetisu, dohledávání plateb

přesměrovávání neplatičů přes Freenetis
5th Kyu modrý pás 112 základy práce s Linuxem
4th Kyu červený pás 152 pokročilá práce s Linuxem, jeho servery, zabezpečení, rizika, detekce útoků, ... možnost provozovat vlastní server

připojený k internetu

3rd Kyu hnědý pás 200 Úplné porozumění normám 802.xx, TCP/IP, firewallu, QoSu, HTB, Mikrotiku

Správce APček: plný přístup k APčkům

2nd Kyu hnědý pás s černým koncem 250 To samé jako 3. Kyu + Linux

1st Kyu hnědý pás s 2ma pruhy 300 velká pochvala, vyvěšení na nástěnce

Shodan Ho zapůjčený černý pás 350 Aktivní schopnost spravovat Linuxový router - včetně psaní vlastních skriptů

Správce sítě: plný přístup k páteřním routerům

Shodan 1. Dan -černý pás 450 praxe na páteřních routerch

Nidan 2. Dan - černý pás 600 dlouhá praxe na páteřních routerech

Správce brány: plný přístup k centrálnímu routeru

Sandan

3. dan

Yondan

4. dan

Godan/Shihan - Mistr

5. dan

Mistr: zkouší ostatní, určuje pravidla pro postup do dalších stupně vyspělosti

Sichi Dan/Renshi

6. dan

Achi Dan

8. dan

Ku Dan

9. dan

Ju Dan/Grandmaster/Shodoshi/O'Sensei 10. dan

 • správce sítě, který nemá oprávnění k úkonu, který potřebuje provést, musí požádat správce s vyšším oprávněním, aby tento úkon provedl za něj
 • Správce sítě nesmí své oprávnění předat správci s nižší technickou vyspělostí

Zkušební řád

 • Zkoušet mohou pouze držitelé černého pásu.
 • Pokud je zkoušený sám držitelem černého pásu, musí mít zkoušející min. o 1 úroveň vyšší úroveň technické vyspělosti

Finanční řád pro práci správců

 • Správci sítě nejsou osvobozeni od placení pravidelných členských příspěvků
 • Správci sítě pravidelně vykazují v systému Freenetis všechny režijní práce, které vykonají ve prospěch sdružení. Za vykázané úkony, které Správní rada schválí jako oprávněné, jim systém Freenetis připíše na účet odměny dle tarifikace pro jednotlivé typy prací, schválené Valnou hromadou
 • Technici, kteří ještě nemají oranžový pás mohou ve prospěch sdružení vykazovat pouze následující práce:
  • manuální práce na brigádách
  • opravy závad u uživatelů, které nevznikly vinou uživatele, ale např. reorganizací sítě
 • Technici, kteří mají vyšší než oranžový pás, mohou ve prospěch sdružení vykazovat i práce, spojené s údržbou aktivních prvků
 • Motivace, aby správci dávali na školeních pozor a snažili se na sobě pracovat:
  • Cena hodiny školení pro 1ho správce je 120 Kč
  • Pokud správce úspěšně zvládne přezkoušení (tj. dosáhne vyšší technické úrovně), jsou mu poplatky za školení odpuštěny

Poznámky pod čarou

 1. proč karate? Protože 5 známek jako ve škole rozhodně nestačí, zatímco karate má pěkný mnohastupňový systém. A také - správce bojuje s technikou i sám se sebou - stejně jako v karate