Získání IP a MAC adresy vzdáleného zařízení

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání


jar cvf Info.jar Info.class
keytool -genkey -validity 3650 -keystore pKeyStore -alias keyName
keytool -selfcert -keystore pKeyStore -alias keyName -validity 3650
jarsigner -keystore pKeyStore Info.jar keyName

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/JDCBook/signed.html