Směrnice o odměnách

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Odměny řádným členům

Preferovaný způsob odměňování je přičtení kreditu ve Freenetisu, protože to je nejméně administrativně náročné. Pokud s tímto člen nesouhlasí, pak je potřeba postupovat jako při zaměstnávání externistů.

Odměny externistům

 1. brigády je potřeba chystat na prázdniny, kdy je k dispozici spousta volných pracovních sil.
 2. budeme zaměstnávat přednostně ty členy, kteří budou chtít pracovat déle než 1 den. S každým brigádníkem je spojená administrativní práce (smlouva, zavedení do účetnictví, výkazy práce) a 20 brigáníků, kteří každý odpracují 1 den, zabere administrativně 20x více práce, než 1 brigádník pracující 20 dní.
 3. jak zabránit "opírání se o lopaty": výkopové práce budeme platit výkonově. Tj. každý dostane svůj úsek a kolik metrů vykope, tolik dostane zaplaceno. Sazbu určíme tak, že jeden den bude kopat celá správní rada a podle jejich zprůměrovaného výkonu se určí sazba za metr. Do výkazu si kromě hodin budou psát taky metry, typ práce (výkop/pískování/zához) a typ půdy (normální/obtížná)
 4. obecně, měli bychom časem najít výkonové sazby u co nejvíce typů práce

Sazby

Upozornění: toto je stále jenom návrh sazebníku odměn. Z větší části je již schválený Správní radou i Revizní komisí, ale některé body (např. odměny za opravy přípojek nebo odměny pořadatelům akcí) jsou stále ještě nedořešené.

 1. Oprava pokažené přípojky (v řešení): třeba Robert u svého výkazu použil 100Kč/hod, ale je potřeba to dodefinovat - někteří experti jsou schopni jednu přípojku "opravovat" několikrát, až to za ně musí jít opravit někdo zkušenější...
 2. Kopání: bude hodnoceno výkonově s tím, že normu nastaví někdo, kdo není při kopání zdechlý, a to tak, že budeme kopat 8 hodin, pak vezmeme 8 hodin krát dobrá sazba (navrhuju 80 Kč/hod) a vydělíme to průměrným počtem metrů, které za 8 hodin vykopeme. Vyjde sazba Kč/metr.
 3. cestovné bez oficiálního cesťáku (pokud někdo dodá cesťák, tak je to jasně definované zde). V naprosté většině výkazů členové cesťáky nedodávají a asi ani nadále to od nich nemůžeme čekat, což v normální firmě = 0 Kč, ale zase by bylo hloupé lidem nedat ani na projetý beznin. Takže navrhuju stejnou sazbu, jaká je pro aktuální rok uvedena v legislativě o cestovních náhradách coby průměrná cena benzinu/km.
 4. Nastavování AP, serverů, služeb... - doposud 120 Kč/hod
 5. projektování optiky - 120 Kč/hod
 6. práce šéfredaktorky časopisu - momentálně 100 Kč/hod, myslím zasloužených
 7. práce redaktorů - těch, kdo "jenom" píšou články. Zde je sazba 80 Kč/hod mnohými (Xien) kritizovaná jako přehnaná.
 8. práce grafiků - Víťa definoval "výkonovou" sazbu 250 Kč/stranu B5, tj. pro 40 stran celkem 10 000 Kč
 9. pořadatelská služba na akcích (v řešení)
 10. roznos letáků a časopisů: odměna se vypočítá podle vzorce (odvození je zde)((KM + ČP*0,030) / 5 + KS*6/3600)*75 Kč/hod., kde je:
  • KM = délka trasy v kilometrech
  • ČP = počet čísel popisných našich členů na trase
  • KS = počet kusů časopisu na dané trase (na jednom č.p. může bydlet více členů)
  • 5 = rychlost chůze (km/h)
  • 6 = počet sekund na vhození jednoho kusu do schránky
   Ve Slavičíně v zástavbě rodinných domků to vychází cca 1Kč/ks neboli 75 Kč/hod. V dědinách s menší hustotou členů to vychází na 1ks o něco víc.
 11. (sazby za další činnosti budeme schvalovat, jakmile se v nějakém výkazu objeví)

Školení bezpečnosti práce, smlouvy

 1. brigádník nesmí začít pracovat, dokud nekud neabsolvuje školení bezpečnosti práce a nepodepíše protokol o provedeném školení!
 2. brigádník nesmí začít pracovat, dokud nebude mít podepsanou pracovní smlouvu (nejčastěji Dohodu o provedení práce)
 3. brigádník dostane odměnu jen na základě předložení odevzdaných pracovních výkazů, kde každá práce bude podepsána šéfem směny.

Občerstvení, obědy...

 1. Od roku 2005 máme ve sdružení podivný zvyk platit brigádníkům obědy. Jaké mrhání peněz to je se ukázalo letos, kdy na předem zaplacené obědy v Prabosu nepřišel několikrát vůbec nikdo, nebo třeba jeden člověk!!!!
 2. Brigádníci nemají na oběd nárok NIKDE v republice!!!!! Běžte na brigádu kamkoli, nikde oběd nedostanete - musíte si jej zaplatit! Je to dáno i zákonem, pro firmy jsou zaměstnanecké obědy daňově uznatelným nákladem jen z 50% - a to ještě myslím jen u zaměstnanců na plný úvazek.
 3. Jediná brigáda, kde jsme měli obědy "zdarma", byl chmel. Tam jsme ale měli 25 Kč/hodinu a dřeli jsme jak muly - česací stroj nepočká, takže i ten kdo nemohl, pracovat musel, nebo jel domů (za vlastní).
 4. Takže: brigádníci si budou obědy platit, nebo si je budou nosit z domu v kastrolku. Tak jako všichni ostatní brigádníci v republice.
 5. Jediné, co ve směru občerstvení můžeme/musíme poskytovat, je balená voda.