Skript pro změnu DNS serverů v Mikrotiku

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pro verzi > 4.5

# Autor: Michal Kliment
# Datum: listopad 2011
# Popis: Skript nastavuje hodnoty DNS serveru na zadanou hodnotu

# IP adresy DNS serveru, vice hodnot je nutno oddelit carkami
:global dnsServers "10.143.126.9,10.143.128.1"

# nejdrive zrusime nastaveni DNS u DHCP podsiti
/ip dhcp-server network
:foreach i in=[find] do={
  set $i dns-server=""
}

# nastavime DNS servery pro samotny Mikrotik
/ip dns set servers=$dnsServers

# povolime rekurzivni proxy DNS server
/ip dns set allow-remote-requests=yes

Pro verzi <= 4.5

# Autor: Michal Kliment
# Datum: listopad 2011
# Popis: Skript nastavuje hodnoty DNS serveru na zadanou hodnotu

# IP adresy DNS serveru, vice hodnot je nutno oddelit carkami
:global dnsServers "10.143.126.9,10.143.128.1"

:global primaryServer
:global secondaryServer

:global servers $dnsServers

:if ([:find $servers ,] > 0) do={
  :set primaryServer [:pick $servers 0 [:find $servers ,]]
  :set servers [:pick $servers ([:find $servers ,] +1) [:len $servers]]
} else={
  :set primaryServer $servers
  :set servers ""
}

:if ([:find $servers ,] > 0) do={
  :set secondaryServer [:pick $servers 0 [:find $servers ,]]
  :set servers [:pick $servers ([:find $servers ,] +1) [:len $servers]]
} else={
  :set secondaryServer $servers
  :set servers ""
}

# nejdrive zrusime nastaveni DNS u DHCP podsiti
/ip dhcp-server network
:foreach i in=[find] do={
  set $i dns-server=""
}

# nastavime DNS servery pro samotny Mikrotik
/ip dns set primary-dns=$primaryServer secondary-dns=$secondaryServer

# povolime rekurzivni proxy DNS server
/ip dns set allow-remote-requests=yes