Skript pro ukládání fotek z kamer

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Následující skript ukládá fotky (snapshoty) z kamer. Ve skutečnosti se jedná o skript, který ze zadané URL adresy stáhne soubor a uloží jej jako obrázek.

#!/bin/bash

function usage()
{
    echo "Usage: $0 [options] URL"
    echo "Options:"
    echo "-d DIR  download to DIR"
    echo "-n NAME  name of image"
    echo "-u LOGIN user to authentication"
    echo "-p PASSWD password to authentication"
}

DIR=`pwd`"/"
NAME=`date +%Y%m%d%H%M`".jpg"

USER=""
PASSWORD=""

while getopts "d:n:p:u:" o;
do
    case "$o" in
        d)
            DIR="$OPTARG"
            ;;
        n)
            NAME="$OPTARG"
            ;;
        p)
            PASSWORD="$OPTARG"
            ;;
        u)
            USER="$OPTARG"
            ;;
    esac
done

shift $((OPTIND-1))

if [ -z "$1" ]
then
    usage
    exit 1
fi

wget "$1" --user "$USER" --password "$PASSWORD" -O "$DIR$NAME"