Skript opravující Busy u DHCP Leases

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Skript pojmenujeme jako Oprav_DHCP_busy_leases

:foreach i in=[/ip dhcp-server lease find dynamic] do={
:if ([/ip dhcp-server lease get $i status]="busy") do={
:log error ("Dynamic busy status detected: " . [/ip dhcp-server lease get $i address]);
/ip dhcp-server lease remove $i
}
}

:foreach i in=[/ip dhcp-server lease find status="busy"]\
do={
:log error ("Busy status detected: " . [/ip dhcp-server lease get $i address]);
/ip dhcp-server lease disable $i;
/ip dhcp-server lease enable $i;
}

Přidáme do scheduleru

/system scheduler
add comment="" disabled=no interval=1m name=oprav_dhcp_busy on-event=Oprav_DHCP_busy_leases start-date=oct/10/2009 start-time=00:00:00