Skript kontroly queues a dhcp serveru

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Následující skript zkontroluje IP adresy z DHCP serveru, zda-li jsou zapsané v queueus. Lze omezit IP adresy, které se budou kontrolovat, stejně lze omezit queues, ve kterých se bude hledat. Svůj výstup zapisuje do logu.

# Autor: Michal Kliment
# Datum: unor 2012
# Popis: Tento skript zkontroluje zapsani IP adres z DHCP serveru v queues

# Omezeni queues na parent, bez omezeni nechte hodnotu "none"
:global parent "none"
# Omezeni ip adres z DHCP serveru, bez omezeni nechte hodnotu "0.0.0.0/0"
:global range 0.0.0.0/0

# Pomocne promenne
:global found
:global ip
:global comment

:foreach ipid in=[/ip dhcp-server lease find dynamic=no] do={
 :set ip [:toip [/ip dhcp-server lease get $ipid address]]
 :set comment [/ip dhcp-server lease get $ipid comment]
 :if ($ip in $range) do={
  :set found 0
 
  :foreach i in=[/queue simple find parent=$parent] do={
   :if ([:find [/queue simple get $i target-addresses] ($ip."/32")]!="") do={
    :set found 1
   }
  }
   :if ($found=0) do={
    :log warning ("IP adresa ".$ip." s komentarem \"".$comment."\" neni v queues!")
   }
 }
}