Samba

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Instalace

V Debianu klacicky

apt-get install samba

Samba jako workgroup

Samba jako Domain Member

[global]
    encrypt passwords = yes
    security = domain
    workgroup = lowaspol
    password server = *

    add user script = useradd -s /bin/false %u -G users

    hosts allow = 10.1.1.0/24 127.0.0.1

    display charset = UTF-8
    unix charset = UTF-8

    dos charset = CP852


[homes]
    path = /srv/samba/home/%u
    browseable = no
    valid users = %S
    hide dot files = yes
    read only = no
    guest ok = no
    inherit permissions = yes

[Akce]
    comment = Aktuální akce
    path = /srv/samba/akce
    valid users = @users
    force group = users
    read only = No
    force create mode = 2775
    force directory mode = 2775
    browseable = Yes

Samba jako Domain Controler

Základní konfigurák pro nastavení Samby jako doménový řadič.

[global]
 workgroup = domena
 netbios name = file-server
 server string = %h server (Samba, Debian)

 passdb backend = tdbsam
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 
 time server = Yes
 domain logons = Yes
 preferred master = Yes
 domain master = Yes
 wins support = yes
 os level = 35

 # Set CUPS for printing
 printcap name = CUPS
 printing = CUPS

 # Default logon
 logon drive = X:
 logon home = \\%L\%U
 logon path = \\%L\Profiles\%U
 
 ## skripty po prihlaseni (spousteny s pravy uzivatele!)
 # batch podle stroje
 ; logon script = %m.bat
 # batch podle uzivatele
 ;logon script = %U.bat
 # batch pro vsechny
 ;logon script = all.bat

 # Useradd scripts
 add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
 delete user script = /usr/sbin/userdel -r %u
 add group script = /usr/sbin/groupadd %g
 delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
 add user to group script = /usr/sbin/groupmod -A %u %g
 delete user from group script = /usr/sbin/groupmod -R %u %g
 add machine script = /usr/sbin/useradd -g nogroup -c "NT Machine Account" -s /bin/false %u
 idmap uid = 15000-20000
 idmap gid = 15000-20000

 # sync smb passwords with linux passwords
 passwd program = /usr/bin/passwd %u
 passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
 passwd chat debug = yes
 unix password sync = no

 # omezeni pristupu podle IP
 ;hosts allow = 192.168.2.0/24 127.0.0.1
 ;hosts deny = 0.0.0.0/0

 # set the loglevel
 log level = 3
 
 #  display charset = LOCALE
 #  unix charset = LOCALE
 display charset = UTF-8
 unix charset = UTF-8

 hide dot files = yes 

 # toto zajisti spravny vypis ceskych hodnot v browse listu 
 # napr. v smbclient -L pocitac
 dos charset = CP852

 nt acl support = yes
 inherit acl = yes
 
 vfs object = vscan-clamav
 vscan-clamav: config-file = /etc/samba/vscan-oav.conf


[homes]
	comment = Home directory
	valid users = %S
	read only = No
	browseable = No
    inherit permissions = yes[netlogon] # Needed to support domain logons
	comment = Network Logon Service
	path = /var/samba/netlogon/
	guest ok = yes
	admin users = administrator
	valid users = %U
	browseable = No


[Profiles] # For profiles to work, create a user directory under the path
	comment = Roaming Profile Share
	path = /var/samba/profiles/
	read only = No
	create mask = 0600
	directory mask = 0700
	browseable = No
	hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
	default case = lower
    preserve case = no
    short preserve case = no
    case sensitive = no
 

[printers]
 	comment = All Printers
 	path = /var/spool/samba
 	printable = yes
 	guest ok = yes
 	browsable = no


[data]
	browseable = Yes
	writeable = yes
	path = /srv/samba/data/
	;force directory mode = 2775
	;force create mode = 2775
 	comment = Data
	valid users = @users
	nt acl support = yes
	inherit acl = yes
 
[Install]
	comment = Install
	path = /srv/samba/ins
	valid users = vkoranek
	read only = No
	force create mode = 2770
	force directory mode = 2770
	browseable = Yes

[temp]
	comment = Temporary files
	path = /srv/samba/temp
	valid users = @users
	read only = No
	force create mode = 2777
 	force directory mode = 2777
 	browseable = yes

Koš

Můžete dát k jednotlivým sdílením, kde jsou důležitá data a když někdo něco smázne tak se to nesmaže uplně ale přesune se to do složky .recycle v root složce toho sdílení. Užitečné když někdo omylem smaže důležitý data, ale zase se občas ty "odpadkový koše" musej promazávat.

vfs options = recycle

Reference: [[1]],[[2]],[[3]]

http://www.molik.go.cz/pc/registry20.htm

http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/WindowsNT/RegistryTips/Disable/Disablecachingofroamingprofiles.html

http://computertips.toups.info/roaming/RoamingXPPro.htm