Prikazy

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Práce s uživateli a skupinami

 • useradd ... Přídání uživatele
 • su, sudo ... Změna uživatele
 • passwd ... Změna hesla
 • vytvoreni skupiny *si nemozu vzpomenut a mam kopr hledat priste uz tam bude
 • prirazeni do skupin *
 • who, finger ... Informace o uživateli
 • uname -- all ... Informace o kernelu
 • ls ... Výpis (momentální podoba vypíše obsah aktuálního adresáře)
 • lshw ... Výpis informací o hw (s právy superužiatele je mnohem podrobnější)
 • man ... Manuálové stránky (snad uplně ke všemu jde i man man)
 • --help (tar --help) ... Parametr vypíšící nápovědu k danému příkazu (syntaxe, parametry, ...)


Práce se sítí

 • ifconfig ... Nastavení síťových karet
 • ping adresa ... Pingne na danou adresu (výpis se zastaví pomocí CTRL+C - tím zastavujem všechno co jde zastavit většinou)
 • iptables -l ... Nastavení firewallu
 • arp ... Vypíše bránu na kterou jste připojení
 • netsat -tupan ... Kontrola běžících síťových služeb
 • nmap ...


Vzdálený přístup, vypínání a restart PC

 • sudo shut down -h now ... Vypnutí PC (now lze nahradit číslem vyjadřující počet minut do vypnutí PC)
 • sudo shut down -r now, reboot ... Příkazy pro restartování PC (pokud neplánujete restart dopředu nedoporučuji požívat shutdown snadná záměna parametrů)
 • logout, exit ... Příkazy pro odhlášení (druhým se odhlašuje superuživatel)
 • startx ... Start XWINDOW (grafického rozhraní, za předpkladu že ho máte nainstalované)
 • ssh name@adress ... Vzdálené příhlášení po SSH
 • ssh-keygen -d # ... Tvorba SSH certifikátu (nutné nahrát do /home/uzivatel/.ssh/authorized_keys náš public key)
 • scp soubor.txt name@adress:/slozKa/na/vzdalenemPC ... Přenos souboru po SSH (z aktuálního adresáře přesune soubor.txt do složky na vzdáleném PC)
 • scp name@adress:/slozKa/na/vzdalenemPC/soubor.txt ./ ... Přenos souboru po SSH (z adresáře na vzdáleném PC do aktuálního adresáře)
 • cat /home/user/.ssh/id_dsa.pub | ssh host@192.168.1.1 'cat >> /home/host/.ssh/authorized_keys' ...Přesun public keye do authorized_keys po ssh


Práce se soubory a adresáři

 • cd /cesta/zmesta/ ... Pohyb mezi adresáři (změna adresáře)
 • touch soubor ... Vytoří soubor
 • rm soubor.txt ... Smaže soubor
 • mkdir adresar ... Vytvoří adresář
 • rmdir ... Smaže adresář
 • tar cfz archive.tar adresar ... Zabalení a komprimace adresáře
 • tar xzf archive.tar ... Rozbalení a dekopmpriamce archivu
 • mv text.txt /home/xxx/texty ... Přesun souboru
 • cp text.txt /home/xxx/texty ... Kopírování souboru
 • ls ... Výpis aktuálního adresáře
 • pwd ... Výpis cesty k aktuálnímu adresáři
 • mc ... Souborový manažer (možnost přenosu po ftp, ssh sambe)
 • grep (např. grep hledaný výraz /cesta/k/souboru) ... Prohldávání souborů po řádcích (vypíše řádek s heldaným výrazem)
 • cat (např. naše logy cat /var/log/auth.log | cat >> /home/stepan/logy.log (Příkaz za | nám vytvoří nový soubor první příkaz by se nám pouze vypsal na obrazovce)) ... Přesměrování výpisu
 • locate nazev_cehokoliv (find -alternativi obdobyn prikaz) ... Hledání čehokoliv


Instalování z repozitářů

 • apt sudo apt-get install nazev_balicku klidne_i_dalsi ... Instalace balíčků v distribucíh based on Debian
 • sudo apt-get remove nazev_balicku ... Odistaluje požadovaný balíček
 • sudo apt-get update ... Aktualizace seznamu balíčků
 • sudo apt-get upgrade ... Instalace aktualízací (musí mu předcházet sudo apt-get update)
 • sudo apt-cache search nazev balicku ... Hledání balíčků v repozitáři

(wget -parametr URL ... Vhodný pro stahování balíčků z ftp, http, ...)


instalace ze zdrojového kódu

1.) cd /cesta/ksouboru

2.) ./configure

3.) make

4.) sudo make install

Práce s balíčky .deb

 • sudo alien nazev baliku.rpm ... Převod balíčku .rpm na balíček .deb
 • sudo dpkg -i nazev_baliku.deb ... Příkaz pro instalaci balíčku .deb
 • sudo dpkg -r nazev_baliku.deb ... Příkaz pro odstranění balíčku .deb


 • sudo tar xvjf /cesta/kbalicku/nazev.tar.gz ... Příkaz rozbalí tzv. binární balíček (nekdy .tar.bz2 nebo zip)

Instalace pomocí instalátorů (příony .run a .sh)

 • ./soubor.sh
 • sudo ./soubor.run


Lehká správa systému

 • ps aux ... Zobrazí všechny běžící procesy
 • htop ... Zobrazení všech běžících procesů + zatížení jednotlivých jader procesoru a ram
 • kill pid ... Zabití procesu (pid je číslo procesu zjistíme pomocí dvou předchozích příkazů)
 • killall nazev_procesu ... Zabije všechny procesy s daným názvem (killall firefox-bin)
 • ps aux | grep nazev_procesu ... Tato kombinace příkazů nám najde a vypíše námi požadovaný proces (o spojování příkazů bude samostatný článek)
 • df -h ... Zobrazí volné místo a zaplnění pevného disku
 • du (-hs) ... Zobrazí velikost adresáře

Práce s periferiemi

 • mount [volby] ovladač adresář ( např. mount /dev/hdb /mnt) ...

Odpojení mount [volby] adresář mount /mnt

Pripijeni Flash mount /dev/sda /mnt)


--Pap 10:20, 29. 9. 2008 (CEST)