Přesměrování na určitou dobu

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ten to návod slouží pro zobrazení konkrétní stránky pro danou IP (toto je konkrétně na členské příspěvky)

1) Přídá ip do address listu po přečtení

  IP/Firewall/filter Rules  
  /General
  chain - forward, src. Address - "DANÁ IP", Dst. Address - 212.111.30.118, Protocol - 6(tcp), Dst. Port - 147(port stránky)
  /Advanced
  Src. Address list - !stranky
  /Action
  Action - add src to address list, Address list - stranky, Timeuot - 00:00:00

2) Pokud není v address listu probíhá přesmerování na webserver

  IP/Firewall/NAT
 /General
 chain - forward, src. Address - "DANÁ IP", Protocol - 6(tcp), Dst. Port - 80
 /Advanced
 Src. Address list - !stranky
 /Action
 Action - dst-nat, To Addresses - 212.111.30.118, To Ports - 147(port stránky)

3) Smaže address list s názvem (stranky)

 System/Script List
 name - stranky,Source - /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=stranky]
 RUN

4) spustí script (stranky)

 System/Scheduler
 Name - stranky, Start Date: Jan/03/2008, Start Time - 20:00:00, Interval - 06:00:00, On Event - sranky
 APPLY