Monit

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Instalace

apt install monit

Konfigurace

Upravit hlavní konfigurační soubor /etc/monit/monitrc:

# kontrolovat každou minutu
set daemon 60

# logovat do syslogu
set log syslog

# posílat e-maily přes náš SMTP server
set mailserver smtp.unartel.cz port 25 username "freenetis" password "*********"

# posílat e-maily na naši e-mailovou adresu
set alert monitor@slavicin.unart.cz

# zapnutí webového rozhraní
set httpd port 2812 and allow root:tajneheslo

Vlastní hlídač služby

Pro hlídání influxdb vytvořit soubor /etc/monit/conf-available/influxdb s následujícím obsahem:

 check process influxdb with matching influxd
  start program = "/usr/bin/systemctl start influxdb.service"
  stop program = "/usr/bin/systemctl stop influxdb.service"
  if failed host 127.0.0.1 port 8086 then restart
  if cpu > 60% for 2 cycles then alert
  if cpu > 98% for 5 cycles then restart

Aktivovat jej:

ln -s /etc/monit/conf-available/influxdb /etc/monit/conf-enabled/
service monit restart

CLI rozhraní

monit start all       # zapne všechny hlídané služby
monit start <name>     # zapne pouze danou hlídanou službu
monit stop all       # vypne všechny hlídané služby
monit stop <name>      # vypne pouze danou hlídanou službu
monit restart all      # vypne a zapne všechny hlídané služby
monit restart <name>    # vypne a zapne pouze danou hlídanou službu
monit monitor all      # zapne hlídání všech služeb
monit monitor <name>    # zapne hlídání pouze dané služby
monit unmonitor all     # vypne hlídání všech služeb
monit unmonitor <name>   # vypne hlídání pouze dané služby
monit reload        # reloadne monit
monit status        # vypíše podrobný stav všech hlídaných služeb
monit status <name>     # vypíše podrobný stav dané hlídané služby
monit summary        # vypíše krátký stav všech hlídaných služeb
monit summary <name>    # vypíše krátký stav dané hlídané služby
monit report        # vypíše report se statistikou všech hlídaných služeb
monit report up       # vypíše počet všech funkčních hlídaných služeb
monit report down      # vypíše počet všech nefunkčních hlídaných služeb
monit report initialising  # vypíše počet všech startujících hlídaných služeb
monit report unmonitored  # vypíše počet všech nehlídaných služeb
monit report total     # vypíše počet všech hlídaných služeb
monit quit         # ukončí monit
monit validate       # otestuje všechny služby a zapne se, jestliže není spuštěný
monit procmatch <pattern>  # otestuje daný regexp výraz pro službu