Linux router

Z Wiki UnArt Slavičín
Přejít na: navigace, hledání
apt-get install bash-completion htop mc traceroute nmap tcpdump elinks

VLAN

apt-get install vlan

Ipset

apt-get install ipset

Shorewall

apt-get install shorewall

V souboru /etc/shorewall/shorewall.conf upravit následující hodnoty:

LOG_MARTIANS=No
IP_FORWARDING=On
ROUTE_FILTER=No

Definice zón - soubor /etc/shorewall/zones:

# zóna pro firewall
FW   firewall
# zóna pro internet
NET   ipv4
# zóna pro CZFREE síť
CZF   ipv4
# zóna pro lokální síť
LOC   ipv4

Definice výchozích politik - soubor /etc/shorewall/policy:

# z firewallu povol kamkoliv
FW   all   ACCEPT
# z lokální sítě povol kamkoliv
LOC   all   ACCEPT
# z CZF sítě zakaž kamkoliv
CZF   all   DROP
# z internetu zakaž kamkoliv
NET   all   DROP
# všechno ostatní zakaž
all   all   REJECT

Definice rozhraní a jejich přiřazení k zóně - soubor /etc/shorewall/interfaces:

# rozhraní pro internet
NET   enp1s0 detect
# rozhraní pro CZF síť
CZF   enp2s1 detect
# rozhraní pro lokální síť
LOC   enp3s1 detect

Definice NATu - soubor /etc/shorewall/masq:

enp1s0   10.143.0.0/16

Definice pravidel - soubor /etc/shorewall/rules:

# povoleni pingu na router
ACCEPT all   FW   icmp
# povoleni SSH na router
ACCEPT all   FW   tcp   ssh

Conntrack

Zjištění aktuální hodnoty nf_conntrack_max:

cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max 
65536

Zjištění aktuální hodnoty nf_conntrack_buckets (hashsize):

cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_buckets 
16384

Zjištění velikost hodnoty jednoho záznamu v tabulce conntrack:

cat /proc/slabinfo | awk '{if ($1 == "nf_conntrack") print $4}'
256

Výpočet:

nf_conntrack_max = velikost použitelné RAM v bytech / velikost jednoho záznamu
nf_conntrack_buckets = nf_conntrack_max / 8

Příklad výpočtu pro 8GB RAM a velikost záznamu 256:

nf_conntrack_max = 8 * 1073741824 / 256 = 33554432
nf_conntrack_buckets = 33554432 / 8 = 4194304

Hodnotu nf_conntrack_max zapíšeme do souboru /etc/sysctl.conf:

net.netfilter.nf_conntrack_max=33554432
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=7200

Hodnotu nf_conntrack_buckets do souboru /etc/modprobe.d/nf_conntrack.conf:

options nf_conntrack hashsize=4194304

Změníme za běhu:

echo 4194304 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
sysctl -p

Zdroje:

https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/network/conntrack