Jak se připojit do naší sitě

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Směrnice "Práva a povinnosti techniků, provádějících servisní a instalační práce v síti O.s. UnArt

 • Tato směrnice definuje práva a povinnosti techniků, provádějících servisní a připojovací práce v síti O.s. Unart.
 • Tato směrnice vznikla jako řešení stížností nových členů na práci těch techniků, jejichž činnost občas připomíná/připomínala zlatou horečku na divokém západě.
 • Tato směrnice neřeší povinnosti Správce sítě - Správce a Technik nemusí být jedna osoba! Směrnice pro Správce vznikne, až se nahromadí dostatečný počet průšvihů i v této oblasti.
 • Pravidla uvedená v této směrnici byla schválena na schůzi Správní rady s techniky dne 25.3.2007 v parohárně restaurace u Hugona (Účast: Tomáš Dulík, Jára Macejko, Petr Munster, Aleš Faldík, Karel Ptáček (Vlachovice), Vašek Polách, Josef Staník, Staňa Matušů, Pavel Boráň)

Pravidla pro práci techniků

Technici, provádějící připojovací práce, se musí řídit následujícími pravidly:

 1. Při prvním kontaktu Technik musí člena informovat o všech 3 možných způsobech instalace
  1. "urob si sám",
  2. "urobím ti niečo",
  3. "urobím ti všetko")
 2. Podle toho, který ze 3 možných způsobů instalace nový člen zvolí, je role Technika buď:
  1. konzultant - ten, který si bere menší peníze, naturálie nebo nic - pouze za dobré rady
  2. konzultant a zhotovitel - ten, který si bere střední peníze za dobré rady a menší práci (nakrimpování, zapojení, nastavení)
  3. zhotovitel - ten, který udělá všechno (za hodinovou taxu, určenou dále)
 3. Tato směrnice níže stanovuje průměrnou cenu za běžnou instalaci + taxy za řešení nestandardních situací, kterou je Technik povinen zájemci o členství/připojení dopředu oznámit
 4. V kterékoli ze 3 výše uvedených rolí je Technik stále členem sdružení. Povinností člena-Technika je od začátku až do konce poskytovat novým členům všechny důležité informace o jejich členství. Nesmí se opakovat to, že Technik někoho zapojí a tento nově připojený člověk vůbec nebude vědět, že se stal členem! (Poznámka editora: měli bychom nechat vytisknout výroční zprávu za rok 2006 v nějakých stovkách kusů a technici by ji měli novým členům rozdávat. Nicméně většina lidí stejně nikdy nic nečte, takže co jim nepovíte vy, to jim už nepoví nikdo!)
 5. V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Neboť i smlouva uzavřená ústně je smlouvou!!!. Selský rozum říká: čím víc peněz si jako Technik od uživatele vezmete, tím větší bude motivace uživatele otravovat vás později s každou ptákovinou. Dle občanského zákoníku musíte poskytovat u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), záruku 6 měsíců. Záruka po opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Pokud si tedy zákonů znalý uživatel zavolá vás a vy přijmete roli "* zhotovitel", počítejte s tím, že po dobu 6+3 měsíců tam budete muset jezdit na vlastní náklady a zdarma odstraňovat poruchy, které na vašem díle vzniknou! Jak chcete např. dokazovat uživateli, že ta krabička se nevyresetovala sama?
 6. Pokud člen požádá Technika o vystavení Smlouvy o dílo, musí s ním Technik tuto smlouvu uzavřít. Použije přitom vzorovou Smlouvu, která bude v příloze této směrnice.
 7. Pokud při prvotním průzkumu situace Technik zjistí, že instalace bude netriviální, uzavře s členem Smlouvu o dílo, ve které co nejpřesněji odhadne časovou náročnost realizace všech kroků a spočítá výslednou cenu s použitím hodinových sazeb, určených touto směrnicí. Pokud realizace zabere více času, než Technik předpokládal, postupuje dle § 636 Obč. zákoníku (ve zkratce: Při navýšení ceny o méně než 20% nemusí Technik nic řešit, s tím zákon počítá a naše vzorová Smlouva také. Při navýšení o více než 20% musí Technik uživateli předložit k podpisu písemný "Souhlas s navýšením ceny", pokud uživatel nebude souhlasit - je chyba na straně Technika, měl náročnost odhadnout přesněji - příště bude chytřejší)
 8. Je absolutně nepřijatelné, aby se Technik choval pouze jako podnikatel. Jako na "Podnikatele" na nej bude nahlíženo i v případě, pokud nebudete dodržovat pravidla, určená interními směrnicemi pro Techniky. "Podnikatel", který svojí výdělečnou činností profituje na činnosti nevýdělečné organizace, která je založena a zatím zcela závisí na nezištné a neplacené práci velmi mnoha lidí, nebude mít nárok čerpat bezplatně výhody člena sdružení, mezi které patří:
  1. internet zdarma
  2. mobily pro techniky
  3. VOIP telefonování zdarma
  4. erární nářadí a vybavení
  5. školení pro techniky: běžná cena za jednodenní, jednorázové školení OS Nekrotik je 780 Kč+ DPH = 930 Kč. Za naše školení, které mají mnohem širší záběr a náplň, můžeme podnikatelským subjektům účtovat např. 1500 Kč.
  6. konzultace a rady od členů sdružení. Běžná sazba za konzultace v oblasti informačních technologií v komerční sféře je 500-2000 Kč/hod. Pokud tedy "Podnikatel" bude chtít od zkušenějšího člena s něčím pomoci nebo čerpat nějaké rozumy, bude muset počítat s tímto nákladem

Průměrné ceny za běžné instalace

Standardní rodinný domek

 • Popis: wifi krabička, 3m pigtail k anténě, anténa na stožáru nebo venku na zdi u okna, díra v okně, 10m UTPčka k PC, žádné lištování, vypsání příhlášky. Počítač má WinXP i síťovku a net se rozjede ihned po zastrčení kabelu.
  • Vše nad rámec těchto prací - viz Ostatní případy
  • 2 technici jsou schopni udělat takový případ za cca 1 hod
  • Celková cena za instalaci: 500 Kč

Panelák

 • Popis: zakabelování celého paneláku od centrálního switche až po nástěnné ethernet zásuvky v bytech
 • cena: 1500 Kč za 1 zásuvku, v ceně je práce a veškerý materiál
  • Poznámka: cena vzniká sečtením všech nákladů (vč. práce) a podělením počtem zásuvek
  • Co v ceně není: kabelování vnitřku bytu, nastavení počítače – viz sazby „Ostatní případy“
  • cestovné je v ceně

Bytovka do 6ti bytů

Poznámka: Bytovka do 4 lidí – viz "standardní rodinný domek"

 • Od 4 lidí výše - je možné udělat podobně jako panelák - tj. 1500 Kč za zásuvku – včetně krabičky

Ostatní případy

 • Pokud přijdete někam, kde to na první pohled vypadá komplikovaně, vyplňte "Smlouvu o dílo" s odhadem časové náročnosti pro jednotlivé kroky
 • Sazba za níže vyjmenované práce je 150Kč/hod
  • elektroinstalační práce: pokud se jedná o rozsáhlejší práci a nemáte Vyhlášku 50, radši se do toho nepouštějte, zavolejte elektriákře nebo někoho, kdo Vyhlášku 50 má (z našich techniků: Jára Macejko, Staňa Matušů, ještě někdo?)
  • zálohování dat
  • reinstalace Windows 98: 3-12hod, ale někdy se to nemusí vůbec podařit (v některých PC síťovka nebo nějaký HW, který uživatel požaduje, vůbec nemusí jít rozjet)! Proto Windows 98 – raději nereinstalovat, když už za 2000 Kč koupíte starší PC s XPčkama, za 6300 vč. DPH lze v TSBohemia koupit uplně nový PC s nainstalovaným Linuxem
  • instalace antivirů, firewallů, veškerých dalších programů
 • Řešení malých průšvihů:
  • vždy vrtejte pod dohledem majitele objektu! Protože:
  • Pokud něco převrtáte, rozumně se s majitelem domluvte – pokuste se s ním domluvit, aby vám zaplatil opravu, ale pochybujeme, že se vám to podaří - asi to budete muset spravit zadarmo
 • Řešení velkých průšvihů – např. převrtaná vodovodní trubka=vytopený celý panelák: UnArt má pojištění za způsobené škody, takže tyto případy je potřeba řešit přes pojišťovnu. Limit plnění je 500tis. Kč, spoluúčast: 1000 Kč. K uplatnění této pojistky je potřeba, aby UnArt vzal váš průšvih na sebe, takže pokud se vám něco takového stane, volejte někomu ze správní rady sdružení, která vám řekne, jak dál postupovat.

Cestovné

7 Kč/km


Záruční podmínky

 • V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Neboť i smlouva uzavřená ústně je smlouvou. Dle občanského zákoníku musí zhotovitel u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), poskytovat záruku 6 měsíců. Záruka po následné opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Pokud si tedy zákonů znalý uživatel zavolá Technika v roli "* zhotovitel", musí Technik počítat s tím, že po dobu 6(popř. +3) měsíců tam bude muset jezdit na vlastní náklady a zdarma odstraňovat poruchy, které na jeho díle vzniknou!
 • Záruka se vztahuje pouze na provedené montážní práce. Tj. zdarma opravíte anténu upadlou díky špatnému uchycení a jakoukoli vadu, vzniklou v nesoftwarové části přípojky, pokud není způsobena uživatelem - mechanickým poškozením nebo neodbornou manipulací
 • záruka se nevztahuje na konfiguraci počítače a krabičky
 • nevztahuje se na Windows
 • nezaručujeme integritu dat – zálohování si má dělat uživatel