Jak řešit problémy s kvalitou signálu

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Pokud předpokládáme profesionálně provedenou koaxiální kabeláž a řádně fungující anténu i bezdrátové zařízení, pak zcela zásadní roli pro kvalitu signálu hraje vzdálenost od přístupového bodu (vysvětlení tohoto faktu najdete v 1. odstavci na str. 28). Pokud je nejbližší přístupový bod vzdálen více než 1 km, měl by se uživatel informovat na možnost umístění dalšího přístupového bodu v nejbližším okolí.
  • Pokud problém spočívá v narušené Fresnelově zóně, je možné podniknout několik akcí:
    • 1. umístit anténu na vhodnější místo. S využitím bezdrátových adaptérů, které se k počítači připojují pomocí ethernetového kabelu, lze anténu s krabičkou umístit až ve vzdálenosti 100m od počítače (dosah ethernetu je 100m)
    • 2. odstranit překážku, narušující Fresnelovu zónu (např. prořezat stromy, pokud jsou vaše)
    • 3. pokud narušení Fresnelovy zóny nesnižuje významně úroveň signálu, ale uživatel přesto trpí velkými ztrátami packetů, je možná příčina problému ve velkém rozprostření zpoždění („delay spread“) vlivem odrazů a lomů na překážkách ve Fresnelově zóně. V takovém případě může pomoct nastavení nižší přenosové rychlosti na straně uživatele.
  • Pokud je problém způsoben rušením od jiného přístupového bodu nebo jeho uživatelů, je možné požádat správce sítě o změnu kanálu přístupového bodu. V mnoha případech ale bohužel tato změna není možná, protože by došlo k rušení jiných sítí nebo jejich uživatelů.
  • Přístupový bod není často v takové blízkosti (do 200m), aby bylo možno použít antény s velmi malým ziskem a velkým úhlem vyzařování, které zabraňují vzniku problému skrytého uzlu (viz odstavec 7.1.2 – „Problém skrytých uzlů“). Pokud dochází u uživatele k velkým ztrátám packetů přes to, že kvalita signálu na obou stranách spoje je dostatečná, je možné vyzkoušet nastavení „RTS Threshold“ na menší hodnotu (např. 256 bajtů) popř. nastavit na menší hodnotu hranici fragmentace packetů (s klesající délkou packetu klesá pravděpodobnost kolizí). Pokud ani to nepomůže, informujte se u správce sítě na možnost povinného nastavení této hodnoty u všech uživatelů daného přístupového bodu a na možnost výstavby přístupového bodu ve vašem nejbližším okolí.