Dynamický QoS v Mikrotiku pomocí PCQ

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Implementace a postup

Dynamický QoS v Mikrotiku se dá nejlépe implementovat pomocí PCQ. PCQ je typ fronty, která vytvoří podle zadaného klasifikátoru dynamicky podfronty. Každá podfronta pak může mít nastavenou maximální rychlost (rate).


Typ fronty

Nejdříve je potřeba vytvořit nový typ fronty (v Queueus - Queue Types).

Typ pro upload (podle zdrojové IP adresy, rate 8M = omezení na 8M, je možno nastavit i bursty):

Pcq upload.png

Typ pro download (podle cílové adresy, rate 16M = omezení na 16M, je možno nastavit i bursty):

Pcq download.png


Fronty

Poté vytvořit minimálně 2 fronty v Queues - Simple Queues (jedna rodičovská a jedna naše pro samotný QoS):

Pcq simple queues.png

U naší fronty je pak na záložce Advanced nutno nastavit náš typ fronty:

Pcq simple queue.png

Ve sloupcích Rx PCQ Queues a Tx PCQ Queues pak vidět počet subfront:

Pcq simple queues updated.png