Druhy

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

1. Mnohavidová vlákna (multi mode)

Zásadní rozdíl oproti jednovidovým vláknům je v průměru jádra, které může být až 1000x větší. S velkým jádrem se zvětšuje i počet drah po nichž paprsky procházejí - proto se vlákna nazývají mnohavidová.

 • SI= Step index (skokový index lomu)
  • Do vlákna vstupují vidy (paprsky) pod mnoha úhly, šíří se totálním odrazem, vytváří mnohavidový způsob šíření signálu
  • Používá se na krátké vzdálenosti
  • Nevýhoda: vidová disperze = rozptyl, což omezuje šířku přenášeného pásma
 • GI = gradientní index (plynulá změna indexu lomu)
  • Vlákno je tvořeno s tisíce tenkých vrstev, které se liší indexem lomu. Čím je paprsek dál dál od osy jádra tím je index lomu menší až paprsek přejde do kolmice a nakonec se vrátí k ose jádra
  • Výhoda: eliminace vidové disperze = menší zkreslení, jednotlivé vidy dojdou na konec vlákna zhruba ve stejném časovém okamžiku
  • Velmi často používané v datových aplikacích

2. Jednovidová SI (single mode)

Vykazují nejlepší parametry optické přenosové cesty. Mají nejmenší průměr jádra do 10 mikro-metrů. Takto malé jádro má za následek velký úhel odrazu ve vlákně, to vede k menšímu prodloužení dráhy paprsku. Základní charakteristiky:

 • signál tvořen jedním videm, který se šíří podél osy jádra, při ohybu se odráží od jádra
 • nemá vidovou disperzi pouze chromatickou a polarizační vidovou disperzi.
 • nejrozšířenější vlákno v telekomunikacích
 • výroba z homogenní skloviny

Základní parametry SI vláken je optický útlum, chromatické disperze, polarizační vidová disperze a průměr vidového pole.