Důležité zkratky

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Důležité zkratky IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – mezinárodně uznávaná Organizace sdružující elektroinženýry (v součastnosti je jich asi čtvrt milionu ze 150 zemí světa).Členství v IEEE je individuální, otevřené všem dobrovolníkům.

Kromě vzdělávací a publikační činnosti vytváří IEEE důležité technické normy.(IEEE Standart Association, IEEE-SA).Jejím hmatatelným výsledkem je přes 870 schválených norem.Více než 400 z nich se v současné době dále vyvíjí.Asi nejznámější normy IEEE se týkají oblasti komunikačních sítí.

Access Point – přístupový bod nebo zařízení, které tvoří most mezi bezdrátovou a pevnou sítí či počítačem.

Hotspot – přípojné místo, v jehož okolí je poskytován přístup k Wi-Fi službám.

WEP – základní šifrovací technologie Wi-Fi sítí, která předchází odposlouchání.

Wireless Router – zařízení podobné přípojnému bodu, obsahující i možnost připojení k Internetu nebo přepínač pro pevné připojení dalších počítačů.

UTP (Unshielded Twisted Pair) – drát z nestíněných kroucených párů. Signál se po něm přenáší jako rozdíl potenciálů obou vodičů. Jejich zkroucení zmenšuje magnetický efekt vnějších vlivů.

Rozbočovač (hub) – síťové zařízení, které přijímá signál od jednoho počítače a posílá ho všem ostatním připojeným počítačům bez ohledu na to, kterému z nich je určen. Každý počítač může slyšet všechno.

Přepínač(switch) – přenáší data jen mezi dvěma komunikujícími počítači a nezatěžuje ostatní části sítě. Počítač se tedy nedělí o využitelnou přenosovou kapacitu (10 nebo 100Mb/s) s ostatními počítači, ale přepíná mezi nimi, a tím dovoluje komunikovat plnou rychlostí.

LAN (Local Area Network) – lokální počítačová síť.

WLAN (Wireless LAN) – bezdrátová lokální počítačová síť.

MAC adresa – jednoznačné označení síťové karty dané výrobcem.