Útlum optických vláken

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hodnota útlumu u křemíkových vláken se řádově pohybuje v desetinách decibelu na kilometr. Plastová vlákna mají útlum přibližně 50-100 dB/km.

Útlum křemíkových vláken je složen z:

 • materiálová absorpce - založena na interakci fotonu s atomární strukturou, při které vzniká teplo
 • materiálový rozptyl
  • lineární - rozptýlené světlo má stejnou vlnovou délku
  • nelineární - vzniká při velké intenzitě, rozptýlené světlo má odlišnou vlnovou délku
   • Brillouinův rozptyl - interakce elektromagnetické vlny se změnami indexu lomu materiálu způsobenými akustickým vlněním
   • Raman - posun energie z nižší na vyšší vlnovou délku
 • ztráta ohybem
  • mikroskopický ohyb - deformace pláště v řádu milimetru
  • makroskopický ohyb - projevují se především útlumem na vyšších vlnových délkách
 • ztráty při spojování a na konektorech