TOP 10

Z Wiki UnArt Slavičín
Verze z 5. 1. 2009, 01:57, kterou vytvořil Quimi (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Verze 1

Tato verze přeřadí 10 uživatelů s největším počtem stažených dat z parentu wifi do parentu stahovaci.

#Autor: Michal Kliment
#Datum: prosinec 2008
#Popis: Tento skript preradi 10 uzivatelu s nejvetsim poctem stazenych dat z parentu wifi do parentu stahovaci

:global x 0
#v promenne myParent je nazev parentu, s kterym budeme pracovat
:global myParent "wifi"
#v promenne badParent je nazev parentu, kam budeme prerazovat stahovace
:global badParent "stahovaci"
:global userBytes 0/0
:global users 0,0
:global userDownload 0
:global maxDownload 0,0
#v promenne top je ulozeny pocet uzivatelu, ktere budeme prerazovat
:global top 10
:global hArray1
:global hArray2
:global downloadI
:global downloadJ
:global userI
:global userJ
:global hInt
/queue simple
#vsechny uzivatele zaradime ze "spatneho" parentu do defaultniho
:foreach i in=[find parent=$badParent] do={
set $i parent=$myParent;
}
#najdeme si vsechny uzivatele
:foreach i in=[find] do={
#zjistime zda-li jsou z nami hledaneho parentu
:if ([get $i parent]=$myParent) do={ 
#do userBytes ulozime celkovy pocet bytu uzivatele (upload/download)
:set userBytes [get $i bytes];
#a v ni najdeme pozici /
:local slashPosition [:find $userBytes /];
#do userDownload ulozime cast za /
:set userDownload [:pick $userBytes ($slashPosition+1) [:len $userBytes]];
#do pole users pridame hodnotu id uzivatele
:set users ($users + $x)
#do pole maxDownload pridame hodnotu downloadu uzivatele
:set maxDownload ($maxDownload + $userDownload)
#do pomocnych poli hArray1 a hArray2 ulozime hodnoty poli maxDownload a users
:set hArray1 $maxDownload
:set hArray2 $users
#tady zacina samotne razeni pole, bubble sort, dva cykly for
:for i from 0 to=([:len $maxDownload]-2) do={ 
:for j from ($i+1) to=([:len $maxDownload]-1) do={
#pole hArray1 a hArray2 vynulujeme
:set hArray1 0;
:set hArray2 0;
#do downloadI ulozime hodnotu z pole maxDownload na pozici i
:set downloadI [:pick $maxDownload $i ($i+1)];
#do downloadJ ulozime hodnotu z pole maxDownload na pozici j
:set downloadJ [:pick $maxDownload $j ($j+1)];
#do userI ulozime hodnotu z pole users na pozici i
:set userI [:pick $users $i ($i+1)];
#do userJ ulozime hodnotu z pole maxDownload na pozici j
:set userJ [:pick $users $j ($j+1)];
#pokud je downloadI<downloadJ
:if ($downloadI<$downloadJ) do={
#prehodime hodnoty downloadI,downloadJ
:set hInt $downloadI;
:set downloadI $downloadJ;
:set downloadJ $hInt;
#a hodnoty userI,userJ
:set hInt $userI;
:set userI $userJ;
:set userJ $hInt;
}
#na nasledujicich nekolika radcich pak dochazi k samotnemu prehozeni hodnot v poli
#je zde nekolik osetreni, nektere jsou zjisteny zkousenim
:set hArray1 ([:pick $maxDownload 0 $i] + $downloadI);
:set hArray2 ([:pick $users 0 $i] + $userI);
:if (($i+1)<$j) do={
:set hArray1 ($hArray1 + [:pick $maxDownload ($i+1) $j]);
:set hArray2 ($hArray2 + [:pick $users ($i+1) $j]); 
} 
:set hArray1 ($hArray1 + $downloadJ);
:set hArray2 ($hArray2 + $userJ); 
:if (($j+1)<[:len $maxDownload]) do={ 
:set hArray1 ($hArray1 + [:pick $maxDownload ($j+1) ([:len $maxDownload])])
:set hArray2 ($hArray2 + [:pick $users ($j+1) ([:len $users])]) 
}
:set maxDownload $hArray1
:set users $hArray2 
}
}
#pole maxDownload a users orezeme na velikost danou v promenne top
:set maxDownload [:pick $maxDownload 0 $top]
:set users [:pick $users 0 $top]
}
#inkrementace promenne x (ukazuje index aktualniho uzivatele)
:set x ($x+1);
}
#cyklus, ktery projde vsechny uzivatele z pole users
:for i from 0 to=([:len $users]-1) do={
#a preradi je vsechny do "spatneho" parentu
set [:pick $users $i ($i+1)] parent=$badParent;
}

Verze 2

Toto verze funguje takřka stejně jako verze 1, porovnává navíc i počet uploadovaných dat (nefunguje však správně).

:global x 0
:global myParent "wifi"
:global badParent "stahovaci"
:global userBytes 0/0
:global users 0,0
:global userDownload 0
:global userUpload 0
:global maxDownload 0,0
:global maxUpload 0,0
:global top 10
:global hArray1
:global hArray2
:global hArray3
:global a
:global b
:global c
:global d
:global e
:global f
:global hInt

/queue simple

:foreach i in=[find parent=$badParent] do={

 set $i parent=$myParent;

}

:foreach i in=[find] do={

 :if ([get $i parent]=$myParent) do={

  :set userBytes [get $i bytes];
  :local slashPosition [:find $userBytes /];
  :set userDownload [:pick $userBytes ($slashPosition+1) [:len $userBytes]];
  :set userUpload [:pick $userBytes 0 $slashPosition];
  :set users ($users + $x)
  :set maxDownload ($maxDownload + $userDownload)
  :set maxUpload ($maxUpload + $userUpload)
  :set hArray1 $maxDownload
  :set hArray2 $maxUpload
  :set hArray3 $users

  :for i from 0 to=([:len $maxDownload]-2) do={

   :for j from ($i+1) to=([:len $maxDownload]-1) do={

    :set hArray1 0;
    :set hArray2 0;
    :set hArray3 0;
    :set a [:pick $maxDownload $i ($i+1)];
    :set b [:pick $maxDownload $j ($j+1)];
    :set c [:pick $maxUpload $i ($i+1)];
    :set d [:pick $maxUpload $j ($j+1)];
    :set e [:pick $users $i ($i+1)];
    :set f [:pick $users $j ($j+1)];

    :if ($a<$b or $c<$d) do={

     :set hInt $a;
     :set a $b;
     :set b $hInt;
     :set hInt $c;
     :set c $d;
     :set d $hInt;
     :set hInt $e;
     :set e $f;
     :set f $hInt;

    }

    :set hArray1 ([:pick $maxDownload 0 $i] + $a);
    :set hArray2 ([:pick $maxUpload 0 $i] + $c);
    :set hArray3 ([:pick $users 0 $i] + $e);

    :if (($i+1)<$j) do={

     :set hArray1 ($hArray1 + [:pick $maxDownload ($i+1) $j]);
     :set hArray2 ($hArray2 + [:pick $maxUpload ($i+1) $j]);
     :set hArray3 ($hArray3 + [:pick $users ($i+1) $j]);

    }

    :set hArray1 ($hArray1 + $b);
    :set hArray2 ($hArray2 + $d);
    :set hArray3 ($hArray3 + $f);

    :if (($j+1)<[:len $maxDownload]) do={

     :set hArray1 ($hArray1 + [:pick $maxDownload ($j+1) ([:len $maxDownload])])
     :set hArray2 ($hArray2 + [:pick $maxUpload ($j+1) ([:len $maxUpload])])
     :set hArray3 ($hArray3 + [:pick $users ($j+1) ([:len $users])])

    }

    :set maxDownload $hArray1
    :set maxUpload $hArray2
    :set users $hArray3

   }

  }

  :set maxDownload [:pick $maxDownload 0 $top]
  :set maxUpload [:pick $maxUpload 0 $top]
  :set users [:pick $users 0 $top]

 }

 :set x ($x+1);

}

:for i from 0 to=([:len $users]-1) do={

 set [:pick $users $i ($i+1)] parent=$badParent;

}

Verze 3 - řazení podle mediánu

Všechny uživatele, kteří stáhnou 2x více než uživatel s mediánem, přeřadí z parentu wifi do parentu stahovaci. Problém je, že seřazení uživatelů v poli podle stažených dat pak trvá výrazně déle (na Vláře s cca 50 uživateli kolem minuty), chtělo by to najít nějakou lepší metodu než bubble sort...

:global x 0
:global myParent "wifi"
:global badParent "stahovaci"
:global userBytes 0/0
:global users 0,0
:global userDownload 0
:global maxDownload 0,0
:global top 10
:global N 2
:global hArray1
:global hArray2
:global a
:global b
:global c
:global d
:global hInt
:global all
:global countAll
:global median
:global i
/queue simple
#do all si načteme všechny uživatele z našeho parentu
:set all [find parent=$myParent]
#do countAll si uložíme jejich počet
:set countAll [:len $all]
#nakonec do top uložíme polovinu tohoto počtu
:set top ($countAll / 2)
:foreach i in=[find parent=$badParent] do={
set $i parent=$myParent;
}
:foreach i in=[find] do={
:if ([get $i parent]=$myParent) do={ 
:set userBytes [get $i bytes];
:local slashPosition [:find $userBytes /];
:set userDownload [:pick $userBytes ($slashPosition+1) [:len $userBytes]];
:set users ($users + $x)
:set maxDownload ($maxDownload + $userDownload)
:set hArray1 $maxDownload
:set hArray2 $users 
:for i from 0 to=([:len $maxDownload]-2) do={ 
:for j from ($i+1) to=([:len $maxDownload]-1) do={ 
:set hArray1 0;
:set hArray2 0;
:set a [:pick $maxDownload $i ($i+1)];
:set b [:pick $maxDownload $j ($j+1)];
:set c [:pick $users $i ($i+1)];
:set d [:pick $users $j ($j+1)];
:if ($a<$b) do={
:set hInt $a;
:set a $b;
:set b $hInt;
:set hInt $c;
:set c $d;
:set d $hInt;
}
:set hArray1 ([:pick $maxDownload 0 $i] + $a);
:set hArray2 ([:pick $users 0 $i] + $c);
:if (($i+1)<$j) do={
:set hArray1 ($hArray1 + [:pick $maxDownload ($i+1) $j]);
:set hArray2 ($hArray2 + [:pick $users ($i+1) $j]); 
} 
:set hArray1 ($hArray1 + $b);
:set hArray2 ($hArray2 + $d); 
:if (($j+1)<[:len $maxDownload]) do={ 
:set hArray1 ($hArray1 + [:pick $maxDownload ($j+1) ([:len $maxDownload])])
:set hArray2 ($hArray2 + [:pick $users ($j+1) ([:len $users])]) 
} 
:set maxDownload $hArray1
:set users $hArray2 
}
}
:set maxDownload [:pick $maxDownload 0 $top]
:set users [:pick $users 0 $top]
}
:set x ($x+1);
}
:set median [:pick $maxDownload ([:len $maxDownload]-1) [:len $maxDownload]]
:set i 0;
:while ([:pick $maxDownload $i ($i+1)]>$N*$median) do={
set [:pick $users $i ($i+1)] parent=$badParent;
:set i ($i+1);
}