Pokus

Z Wiki UnArt Slavičín
Verze z 19. 1. 2014, 01:47, kterou vytvořil Dulik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
9:00
 • Zahájení, volba zapisovatele
 • Schválení programu VH NFX
 • Úvodní slovo představenstva k této VH + !!krátká!! diskuse o jednacím řádu
10:00
 • Kontrola úkolů z minula
 • Freetel: roční zpráva o hospodaření - 2013
 • Freetel: komentář jednatele ke stavu a budoucnosti Freetel-u
11:00
 • Freetel: komentář místopředsedů NFX k Freetel-u, návrhy k řešení?
 • Freetel: diskuse...
   
12:00
 • Volba představenstva NFX: návrh a schválení volební procedury
 • Představení kandidátů a jejich programu
 • Volba představenstva - hlasování
13:00
 • Oběd
   
   
14:00
 • Perspektiva NFX, vyhodnocení rizik, strategické cíle
 • Freetel - strategie, zaměření, závěr
 • Členské otázky
15:00
 • Prezentace zkušeností ze sdružení - Pilsfree
 • Tech/konektivita
   
16:00
 • VOIP
 • VaV
   
17:00
 • IPTV (stav sledovanitv.cz) + prezentace Nangu.TV multicast IPTV
   
   
18:00
 • Právo
   
   
19:00
 • Večeře
 • Volná debata o všem na místě (bude nutné odejít do 23:00)