Nastavení času a datumu

Z Wiki UnArt Slavičín
Verze z 18. 3. 2008, 12:55, kterou vytvořil Dulik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pro správné fungování času a datumu v linuxu je nutné nastavit časové pásmo ve kterém se nacházíte.

Pokud používáme na PC ještě jiný os než linux, tak v /etc/default/rcS nastavíme UTC na no

UTC=no

Dále vybereme správné časové pásmo. V /usr/share/zoneinfo se nacházejí všechna časová pásma. Nás bude zajímat naše a to Europe/Prague

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime

nakonec nastavíme zónu

echo Europe/Prague > /etc/timezone

Pokud nastavujete fyzickou mašinu popř. v Xenu Dom0 (první, privilegovaný stroj, který managuje všechny ostatní virtuální stroje), pak si ještě nainstalujte NTP démona, který automaticky nastavuje přesný čas podle serverů internetu.

apt-get install ntp

V ostatních virtuálních strojích DomU, které vám na Xen-u běží, ntp neinstalujte - Xen defaultně synchronizuje jejich čas s časem stroje Dom0, takže ntp je ve virtuálních mašinách zbytečné, pokud je nainstalujete, bude se jenom "přetlačovat" se Xenovskou synchronizací času.

Pokud ale přece jen z nějakého důvodu chcete mít hodiny v některé virtuální mašině nezávislé na Dom0, pak si v této (DomU) mašině nastavte systémovou proměnnou /proc/sys/xen/independent_wallclock na hodnotu 1 - v Debianu to uděláte tak, že do souboru /etc/sysctl.conf přidáte řádek:

xen.independent_wallclock=1

--Sevcik.roman 01:00, 3. 1. 2008 (CET)