Jabber server

Z Wiki UnArt Slavičín
Verze z 6. 7. 2010, 09:46, kterou vytvořil Quimi (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jabber server sdružení je jedna ze služeb běžící na serveru slávek. Spadá pod Pracovní skupina pro komunikaci.