Export do XLS v PHP

Z Wiki UnArt Slavičín
Verze z 8. 6. 2008, 04:03, kterou vytvořil 10.143.19.19 (diskuse)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Export z MySQL do XLS ověřeně funguje v PEAR knihovně [1] , kterou nainstalujeme takto:

pear download Spreadsheet_Excel_Writer
pear download OLE
pear install channel://pear.php.net/OLE-1.0.0RC1
pear install channel://pear.php.net/Spreadsheet_Excel_Writer-0.9.1

Protože ale tato verze knihovny má v sobě bug, který mrví některé řádky s UTF-8 češtinou, musíme ještě stáhnout a nainstalit patch:

cd /usr/share/php/Spreadsheet/Excel/Writer
wget http://bugs.gentoo.org/attachment.cgi?id=136412
mv attachment.cgi\?id\=136412 Workbook.php

A pak už můžeme vychutnávat krásy XLS exportu:

  <?php
  require_once 'Spreadsheet/Excel/Writer.php';  
  // Creating a workbook
  $workbook = new Spreadsheet_Excel_Writer();  
  $workbook->setVersion(8);     
  $worksheet =& $workbook->addWorksheet('My first worksheet');
  $worksheet->setInputEncoding("UTF-8");
  $format_bold =& $workbook->addFormat();
  $format_bold->setBold();  
  $link = mysql_connect('localhost', 'root', 'password') 
      or die('Could not connect: ' . mysql_error());
  mysql_select_db('my_database') or die('Could not select database');
  mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'") or die('Could not set charset');
  mysql_query("SET collation_connection=utf8_czech_ci") or die('Could not set collation');
  $result = mysql_query('SELECT * FROM aaajeto') or die('Query failed: ' . mysql_error());
  $resultCnt=mysql_num_rows($result);
  $first=true;
  $row=$col=0;
  while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    $colCnt=count($line);
    $col=0;
    foreach ($line as $key => $value) {
      $valLen=strlen($value);
      if ($first) {
        $max[$key]=$valLen; // inicializace hodnoty max[neco]
        $worksheet->write(0, $col, $key, $format_bold); // výpis hlavičky      
        if ($col>=$colCnt-1) $first=false;
      }
      else {
        if ($max[$key]<$valLen) $max[$key]=$valLen;
        $worksheet->write($row, $col, $value); // výpis hlavičky            
      }
      if ($row>=$resultCnt-1) 
        $worksheet->setColumn($col,$col,$max[$key]);    
      $col++;
    }
    $row++;
  }
  mysql_free_result($result);
  mysql_close($link); 
  $workbook->send('databaza-mysql.xls');
  $workbook->close();
  ?>